אודות האיגוד

איגוד חברות תיירות רפואית (מרפא) לישראל בע”מ (חל"צ)

(איגוד חברות תיירות רפואית (מרפא) לישראל בע"מ (חל"צ הוא ארגון גג מקצועי של חברות ישראליות העוסקות בענף תיירות המרפא בישראל. מאז הקמתו, בשנת 2013 על ידי חברות מובילות בענף, האיגוד פועל על מנת להגן על שמה הטוב של תיירות המרפא וכדי לקדם את האינטרסים המקצועיים והציבוריים המשותפים לכל חבריו. האיגוד רשום ברשם העמותות כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) - חברה הפועלת להשגת מטרות ציבוריות ללא כוונת רווח.

האיגוד משתתף בקביעות ומייצג את עמדת חבריו בפני משרד הבריאות, משרד התיירות, וועדות בכנסת, הביטוח הלאומי, ההסתדרות הרפואית, התאחדות התעשיינים ועוד. נציגי החברות שבאיגוד משתתפים בוועדות השונות שהנהלת האיגוד החליטה על הקמתן. בין היתר, פועלות הוועדות הבאות: ועדת רגולציה, ועדה לצירוף חברים חדשים, ועדת הכנס השנתי של האיגוד, ועדת הכספים, ועדת יחסי הציבור וועדת ביקורת.

כמו כן, האיגוד הקים ועדה לגיבוש כללי האתיקה לעוסקים בענף. הועדה גיבשה את הקוד האתי לעוסקים בתחום תיירות רפואית וחברות שבאיגוד מחויבות לפעול על פיו. כמו כן, הוקמה ועדת אתיקה בלתי תלויה בראשות ד"ר יורי ברחמן שתפקידה לטפל בהתנהלות לא תקינה של חברות העוסקות בענף תיירות מרפא.

האיגוד מנוהל על ידי מועצת מנהלים, וצוות בעלי מקצוע בתחומם הכולל בין היתר, יועץ משפטי, דובר, מנהלת קשרי חברים, מנהלת אדמיניסטרטיבית, מנהל רשתות חברתיות ועוד.

נציגי האיגוד מופיעים ומציגים את עמדת הענף בפני מקבלי ההחלטות. בין היתר, נציגות האיגוד השתתפה בוועדה לחיזוק מערכת הבריאות בישראל (ועדת גרמן), בתת הוועדה לתיירות מרפא בראשות פרופ' יוג'ין קנדל –ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, בוועדת הבריאות של הכנסת. 

חברים באיגוד מקבלים שירותי יעוץ והכוונה בנושאים שונים על ידי יועצים חיצוניים אשר נמצאים בהסכם התקשרות עם האיגוד.

החברות באיגוד פתוחה לכל עוסק בענף תיירות המרפא ובלבד שבקשתו להיות חבר אושרה על ידי ועדת הקבלה של האיגוד, ופעילותו תואמת את החוק ותקנון האיגוד.

דמי החבר החודשיים עומדים על סך של 980 ₪ לחודש.

להצטרפות לאיגוד: לחץ כאן
איגודים עיסקיים ופעילותם